Волята ми е елмаз

Волята ми е елмаз. Поддава всичко,  о което се опре. Оставя дълбока драскотина по стоманенено твърдия живот. Нищо не може да ѝ устои. Дързостта ми е таран. Няма крепостна стена, която да не разломи. Силата ми е ураган. Няма преграда, която да не помете. Душата ми е… Душата ми е стон, душата ми е струна, душата ми е пролетно листо под скреж. Душата ми е крехка девойка в колесница, теглена от три могъщи, устреми коня.

Още