Волята ми е елмаз. Поддава всичко,  о което се опре. Оставя дълбока драскотина по стоманенено твърдия живот. Нищо не може да ѝ устои. Дързостта ми е таран. Няма крепостна стена, която да не разломи. Силата ми е ураган. Няма преграда, която да не помете. Душата ми е… Душата ми е стон, душата ми е струна, душата ми е пролетно листо под скреж. Душата ми е крехка девойка в колесница, теглена от три могъщи, устреми коня. Ще чуе ли някой въздишките й, ще види ли някой разветите й коси, ще се смрази ли тя от бръснещия вятър?  Но волята ми е елмаз, дързостта – таран, силата -ураган. Те отварят пътя ми, докато имам душата да вървя. Имам ли я още?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 7