tortoise-running

Ето че изпитите в академията на Телерик са в разгара си. Този път обаче има една много съществена разлика що се отнася до изпита по C#. Докато за първата му част беше необходимо да се направи някакъв безумен цикъл да се компроментират изискванията за време, за втората времето буквално притиска до стената. Ето защо е необходимо добре да се познава бързодействието на отделни компоненти от програмата и на целия код. Това се оказва тривиална задача в .Net като виновникът за това е System.Diagnostics namespace. Той дава достъп до класа Stopwatch. Достатъчно е да се инициализира обект от него и да се затвори тестваният код между методите му Start() и Stop(). Отчетеното време може да се достъпи чрез свойствата ElapesedMilliseconds и ElapsedTicks за цикли на системния часовник. При многократна употреба на обект от клас Stopwatch ще се наложи и времената му да се нулират, което става с Reset(). Остана само да дам и линк към примерен код, където се измерва бързодействие.

Със здраве!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 + = 36